Khởi nghiệp từ Hint Hair Salon tại Hàn Quốc , Giám Đốc Sáng Tạo Ji Seungun chỉ với 10 học viên, ngày nay phát triển qui mô thành Học Viện Đào Tạo Hint Acadeny có hơn 50 đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và 4.000 học viên.

Giám Đốc Sáng Tạo Ji Seungun với 16 năm kinh nghiệm.

Ông Từng là Giáo sư trường Yeonsung University, đồng thời là Giáo sư trường Osan University, với bằng tiến sỹ ngành Khoa học sắc đẹp Trường Seokyeong University và đã tốt nghiệp Tony and Guy Academy, cùng Vidal Sassoon Academy.