Stylist Ellie

Hiện đang là giảng viên tóc tại Hint Academy

Từng là chuyên viên Nail – Makeup năm 2015

Theo đuổi ngành tóc vào năm 2016 , là thực tập sinh tại Hint Academy đến năm 2017 là thợ chính tại Hint Hair

Năm 2019 , trở thành giảng viên chuyên nghiệp tại Hint Academy