Giảng viên Makeup Art tại Hint Academy

Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo

Từng tham gia các Show thời trang trong và ngoài nước

Đạt top 1 trong cuộc thi “Makeup Transformation – Tôi sáng tạo” năm 2017