Giảng Viên Makeup Chuyên Nghiệp tại Hint Academy năm 2015

Đạt top 2 cuộc thi PMU Universe Award 2019

Đạt hạng nhất cuộc thi Beauty Contrast – Biến hóa phong cách

Khóa học makeup chuyên nghiệp