Giảng viên tóc tại Hint Academy

Từng tu nghiệp tại Học Viện Juno Academy tại Hàn Quốc

Đạt giải nhất Cuộc thi Vietnam Top Fashion and Hair

Có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành đào tạo