Giảng viên tóc tại Hint Academy

Có 5 năm kinh nghiệp Stylist và 6 năm trong ngành đào tạo

Từng tu nghiệp tại Hàn Quốc năm 2015

Tham gia cuộc thi Cây Kéo Vàng năm 2013 đạt giải 3

Tham gia các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước các cuộc thi sắc đẹp với vai trò tạo mẫu tóc