Ms.Thủy hiện đang là giảng viên Nail tại Hint Academy , có hơn 12 năm kinh nghiệm đào tạo trong và ngoài nước , tự tin đứng lớp trên 50 học viên , từng tu nghiệp tại nước ngoài Dubai.