Giảng Viên Makeup tại Hint Academy năm 2017

Từng đạt top 3 trong cuộc thi Makeup Faceart tại Hàn Quốc năm 2012

Tham gia cuộc thi Make-up Transformation 2021

Có 12 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy