Chi Nhánh 1 : 101 Nguyễn Du Q1

Chi Nhánh 2 : 72C Trần Quốc Toản P8 Q3

Chi Nhánh 3 : 23B Trần Quang Diệu P13 Q3