Học Gì Ở Đây ?

Học Gì Ở Đây ?

Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc Màu số 12: Vàng gần trắngMàu số 11: Vàng rất đậmMàu số 10 : Vàng cực sáng (Lightest Blond)Màu số 9: Vàng rất sáng ( Very light Blond)Màu số 8: Vàng […]

Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc

Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc

Màu số 12: Vàng gần trắng
Màu số 11: Vàng rất đậm
Màu số 10 : Vàng cực sáng (Lightest Blond)
Màu số 9: Vàng rất sáng ( Very light Blond)
Màu số 8: Vàng sáng (Light Blond)
Màu số 7: Vàng Vừa (Medium Blond)
Màu số 6: Vàng sậm (Dark Blond)
Màu số 5: Nâu sáng (light Brown)
Màu số 4: Nâu vừa (Medium Brown)
Màu số 3: Nâu Sậm (Dark Brown)
Màu số 2: Đen (Black)
Màu số 1: Rất Đen (Very Black)

Ngôi Sao 3 Màu

Ngôi sao Màu ( hay phát triển lên còn gọi là vòng tròn màu bánh xe màu ) cũng là một nguyên tắc màu mà bạn cần phải nắm vững:

  • Màu gốc: xanh dương, đỏ, vàng (MÀU CHỦ ĐẠO,KHÔNG CÓ MÀU KHÁC TẠO RA ĐƯỢC NÓ)
  • Màu thứ cấp:tím, xanh lá, cam (MÀU ĐƯỢC TẠO RA BỞI 2 CẠNH CỦA MÀU GỐC VỚI TỶ LỆ BẰNG NHAU)
  • Màu sơ cấp: nâu đỏ gụ, tàn tro,xanh lá sậm, xanh lá mạ, cam đỏ, cam vàng.(ĐƯỢC TẠO RA BỞI MỘT CẠNH CỦA MÀU GỐC VÀ MỘT CẠNH CỦA MÀU THỨ CẤP VỚI TỶ LỆ BẰNG NHAU)

Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc

MÀU XANH DƯƠNG+MÀU ĐỎ = TÍM
MÀU ĐỎ+MÀU VÀNG = CAM
MAU XANH DƯƠNG+MÀU VÀNG =XANH LÁ

Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc

XANH LÁ+VÀNG = XANH LÁ MẠ
XANH LÁ+XANH DƯƠNG =XANH LÁ SẬM
TÍM+XANH DƯƠNG =TÍM XANH(TÀN TRO) ASH(ĐUÔI1)
TÍM+ĐỎ =TÍM ĐỎ (NÂU ĐỎ GỤ) MAHOGANY
CAM+ĐỎ =CAM ĐỎ
CAM+VÀNG =VÀNG CAM

Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc

SỰ kết hợp đủ thành phần của 3 màu gốc với tỷ lệ không bằng nhau sẽ có kết qủa là màu NÂU.
BA CẠNH CỦA MÀU GỐC TRIỆT TIÊU NHAU:XANH+ĐỎ+VÀNG=MÀU NÂU TRUNG TÍNH
BA CẠNH CỦA MÀU THỨ CẤP TRIỆT TIÊU NHAU:TÍM+CAM+XANH LÁ=MÀU NÂU TRUNG TÍNH
CÁC CẠNH ĐỐI XỨNG TRONG NGÔI SAO MÀU TRIỆT TIÊU NHAU
MÀU CAM+MÀU XANH DƯƠNG =NÂU TRUNG TÍNH
MÀU ĐỎ+MÀU XANH LÁ =NÂU TRUNG TÍNH
MÀU VÀNG+ MÀU TÍM =NÂU TRUNG TÍNH

Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc

  • Bổ sung cho màu xanh = màu đỏ + vàng = cam
  • Bổ sung cho màu vàng = màu đỏ + xanh = violet
  • Bổ sung cho màu đỏ = màu vàng + màu xanh = màu xanh lá cây
  • Để chống lại cam, chọn màu xanh
  • Để chống vàng, chọn màu xanh
  • Để chống lại màu xanh lá cây, chọn màu đỏ
  • Để hoàn thành bìa màu trắng, nên được xem xét đầu tiên các nội dung, liều lượng và mật độ màu sắc của các nhà phát triển và các vết bẩn. khuyên bạn nên chọn một nhà phát triển nội dung thấp để che tóc trắng (ví dụ: 6% sữa peroxide)