Học Gì Ở Đây ?

Lý thuyết về ngôi sao màu rất bổ ích cho ngành tóc Về cơ bản thì như sau

Màu số 12: Vàng gần trắng
Màu số 11: Vàng rất đậm
Màu số 10 : Vàng cực sáng (Lightest Blond)
Màu số 9: Vàng rất sáng ( Very light Blond)
Màu số 8: Vàng sáng (Light Blond)
Màu số 7: Vàng Vừa (Medium Blond)
Màu số 6: Vàng sậm (Dark Blond)
Màu số 5: Nâu sáng (light Brown)
Màu số 4: Nâu vừa (Medium Brown)
Màu số 3: Nâu Sậm (Dark Brown)
Màu số 2: Đen (Black)
Màu số 1: Rất Đen (Very Black)

Ngôi Sao 3 Màu

Ngôi sao Màu ( hay phát triển lên còn gọi là vòng tròn màu bánh xe màu ) cũng là một nguyên tắc màu mà bạn cần phải nắm vững:

  • Màu gốc: xanh dương, đỏ, vàng (MÀU CHỦ ĐẠO,KHÔNG CÓ MÀU KHÁC TẠO RA ĐƯỢC NÓ)
  • Màu thứ cấp:tím, xanh lá, cam (MÀU ĐƯỢC TẠO RA BỞI 2 CẠNH CỦA MÀU GỐC VỚI TỶ LỆ BẰNG NHAU)
  • Màu sơ cấp: nâu đỏ gụ, tàn tro,xanh lá sậm, xanh lá mạ, cam đỏ, cam vàng.(ĐƯỢC TẠO RA BỞI MỘT CẠNH CỦA MÀU GỐC VÀ MỘT CẠNH CỦA MÀU THỨ CẤP VỚI TỶ LỆ BẰNG NHAU)
Màu Thứ Cấp

MÀU XANH DƯƠNG+MÀU ĐỎ = TÍM
MÀU ĐỎ+MÀU VÀNG = CAM
MAU XANH DƯƠNG+MÀU VÀNG =XANH LÁ

Màu Sơ Cấp

XANH LÁ+VÀNG = XANH LÁ MẠ
XANH LÁ+XANH DƯƠNG =XANH LÁ SẬM
TÍM+XANH DƯƠNG =TÍM XANH(TÀN TRO) ASH(ĐUÔI1)
TÍM+ĐỎ =TÍM ĐỎ (NÂU ĐỎ GỤ) MAHOGANY
CAM+ĐỎ =CAM ĐỎ
CAM+VÀNG =VÀNG CAM

Màu Bổ Sung

SỰ kết hợp đủ thành phần của 3 màu gốc với tỷ lệ không bằng nhau sẽ có kết qủa là màu NÂU.
BA CẠNH CỦA MÀU GỐC TRIỆT TIÊU NHAU:XANH+ĐỎ+VÀNG=MÀU NÂU TRUNG TÍNH
BA CẠNH CỦA MÀU THỨ CẤP TRIỆT TIÊU NHAU:TÍM+CAM+XANH LÁ=MÀU NÂU TRUNG TÍNH
CÁC CẠNH ĐỐI XỨNG TRONG NGÔI SAO MÀU TRIỆT TIÊU NHAU
MÀU CAM+MÀU XANH DƯƠNG =NÂU TRUNG TÍNH
MÀU ĐỎ+MÀU XANH LÁ =NÂU TRUNG TÍNH
MÀU VÀNG+ MÀU TÍM =NÂU TRUNG TÍNH

Độ sâu của màu. Tông màu chính và ánh sắc.

Ta nên học kỹ phần mix màu. Ví dụ 0.11 hay 0/19 là mix gì để nắm rõ phần hệ số của màu cơ bản.

Trước và sau dấu / hoặc dấu. Ví dụ: 7.33 thì 7 là gì và 33 là gì.Nhìn chung màu sắc là nghệ thuật mà đã là nghệ thuật thì người học phải thật sự đào sâu mới hiểu được bản chất của nó.

Tiếp sau đó là bạn cần phải biết sử dụng nồng độ oxy(trợ nhuộm) sao cho đúng mới đạt được kết quả

Chúng ta có những loại nồng độ cơ bản oxy như sau:
OXY 0 VOLUME(TƯƠNG ĐƯƠNG 0%):SỰ CHUYỂN ĐỔI MÀU CÙNG 1 CẤP ĐỘ ĐỐI VỚI GỐC TÓC SÁNG
OXY 10VOL (TƯƠNG ĐƯƠNG 3%):SỰ CHUYỂN ĐỔI MÀU CÙNG 1 CẤP ĐỘ ĐỐI VỚI GỐC TÓC TỐI VÀ NÂNG LÊN 1 TÔNG(TONER) ĐỐI VỚI GỐC TÓC SÁNG
OXY 20 VOL (TƯƠNG ĐƯƠNG 6%):NÂNG LÊN TỪ 1 ĐẾN 2 LEVEL (CẤP ĐỘ)
OXY 30 VOL (TƯƠNG ĐƯƠNG 9%):NÂNG LÊN TỪ 2 ĐẾN 3LEVEL(CẤP ĐỘ)
OXY 40 VOL (TƯƠNG ĐƯƠNG 12%): NÂNG LÊN TỪ 3 ĐẾN 4 (CẤP ĐỘ)..vv còn 1 số oxy chuyên dụng pha theo tỉ lệ chính xác với các oxy cơ bản sẽ có oxy 7.5 oxy6.5 oxy 1.5 v..v.
Trong một số trường hợp, ví dụ :oxy 40 VOL nâng lên được 3 cấp độ (đối với gốc tóc tối ) và nâng lên được 4 cấp độ (đối với gốc tóc sáng). Gốc tóc tối và sáng được dựa vào BIỂU ĐỒ PHÂN BIỆT MỨC ĐỘ MÀU TỰ NHIÊN CỦA TÓC như đã trình bày ở trên.

Ngoài ra còn có những màu ẩn trong tóc tự nhiên của người Châu Á nói chung và người Châu Âu nói riêng.Bảng màu trong thực tế thực sự rất rộng, người học cần phải nắm vững và học tất cả các nguyên tắc cơ bản trên và ứng dụng thật tốt mới mong nhuộm chuẩn đúng level, đúng tông màu khách muốn nhuộm được. Khi 3 màu cơ bản được pha trộn với nhau, ý nâu mất tích cùng với cường độ của màu sắc 3 tiểu màu nâu sẫm, nâu, vàng đậm, để có được một màu thứ cấp, mà là màu bổ sung, cần phải trộn 2 màu cơ bản khác nhau
  • Bổ sung cho màu xanh = màu đỏ + vàng = cam
  • Bổ sung cho màu vàng = màu đỏ + xanh = violet
  • Bổ sung cho màu đỏ = màu vàng + màu xanh = màu xanh lá cây
  • Để chống lại cam, chọn màu xanh
  • Để chống vàng, chọn màu xanh
  • Để chống lại màu xanh lá cây, chọn màu đỏ
  • Để hoàn thành bìa màu trắng, nên được xem xét đầu tiên các nội dung, liều lượng và mật độ màu sắc của các nhà phát triển và các vết bẩn. khuyên bạn nên chọn một nhà phát triển nội dung thấp để che tóc trắng (ví dụ: 6% sữa peroxide)

Trả lời

0975263564

fb insta youtube tiktok