Học Viên Minh Thư

Học Viên Minh Thư

Em không biết nói những lời cảm ơn hay, có cánh. Em rất ngưỡng mộ sếp. Và em chỉ biết nói rằng, với em, sếp không chỉ là sếp mà còn là một người anh thực sự. #thuchanhlopsay #hinthair