Kỹ Thuật Nhuộm Balayage

Kỹ Thuật Nhuộm Balayage

Kỹ Thuật Nhuộm Balayage Kỹ Thuật Nhuộm Balayage Lớp 1 : Bắt như hình khoảng 2cm , đánh thuốc đều từ ngọn lên và ít dần lên trên. Lớp 2 : Giống lớp 1 hạn chế đọng thuốc Lớp 3 và lớp 4 tương tự Kỹ Thuật Nhuộm Balayage Cho cọ hơi nghiêng 2 góc […]

Kỹ Thuật Nhuộm Balayage

Kỹ Thuật Nhuộm Balayage

Lớp 1 : Bắt như hình khoảng 2cm , đánh thuốc đều từ ngọn lên và ít dần lên trên.

Lớp 2 : Giống lớp 1 hạn chế đọng thuốc

Lớp 3 và lớp 4 tương tự

Kỹ Thuật Nhuộm Balayage

Cho cọ hơi nghiêng 2 góc cạnh tam giác và góc nhọn loang dần lên trên để tạo hiệu ứng nhạt dần .

Kỹ Thuật Nhuộm Balayage

Cho bột tẩy tương tự như lớp 1 đánh đều dưới ngọn và nhạt dần về trên