TIẾNG ANH GIAO TIẾP NGÀNH NAILS

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NGÀNH NAILS

Ngành nails tại Việt Nam hiện nay rất phát triển, sôi động không kém thị trường nails quốc tế. Mục đích học nghề nails của giới trẻ bây giờ cũng rất phong phú, học nails để mở tiệm, học nails đi nước ngoài. Nếu đi nước ngoài thì chắc chắn bạn phải học tiếng Anh để phỏng vấn xuất cảnh. Nhưng nếu bạn mở tiệm nails trong nước nhưng một ngày nào đó vô tình có khách hàng người nước ngoài ghé tiệm. Mình sẽ chào hỏi và tư vấn như thế nào bằng tiếng Anh? Cùng Hint Academy học tiếng anh giao tiếp ngành nails nhé!

I. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ngành nails

Bước vào tiệm nails, sẽ có nhân viên ra hỏi bạn là “làm tay hay chân”, “đã đặt trước chưa”,… Đó là bằng tiếng Việt, còn trong tiếng Anh những câu hỏi đó là gì và câu trả lời sẽ như thế nào?

1. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ngành nails cho nhân viên

Học về tiếng Anh giao tiếp ngành nails dành cho nhân viên với những mẫu câu sau đây. 

 • How may I help you?
  Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
 • Have you made a reservation yet?
  Bạn đã đặt lịch trước chưa ạ? 
 • Would you like to have a manicure or pedicure?
  Bạn muốn làm móng tay, móng chân nhỉ?
 • Would you like acrylic nails?
  Bạn muốn làm móng acrylic không nè?
 • Would you like waxing?
  Bạn muốn tẩy lông không?
 • You like massage?
  Bạn muốn mát xa chứ?
 • Would you like a massage on your back?
  Bạn có muốn mát xa lưng không?
 • Would you like a foot massage or body massage?
  Bạn muốn xoa bóp thư giãn chân hay toàn thân?
 • Would you like eyelash extension?
  Bạn có muốn nối mi không?
 • Follow me please, to the pedicure chair.
  Làm ơn đi theo tôi, đến ghế ngồi làm móng chân nha. 

Một số mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ngành nails sau đây bạn sẽ gặp: 

 • Sit here, please. How’s the water?
  Mời ngồi đây. Nước như này vừa chưa ạ?
 • Could you pick your color please?
  Bạn có thể chọn màu sơn cho mình?
 • What kind of nails do you like?
  Bạn muốn loại móng kiểu gì?
 • Do you like square or round shaped nails?
  Bạn muốn móng vuông hay tròn?
 • Do you like nail polish, or nail art?
  Bạn thích sơn móng hay vẽ móng nghệ thuật? 
 • Would you like to cut down your nails?
  Bạn có muốn cắt bớt móng đi không?
 • Give me your hand, please.
  Đưa tay cho tôi nào.
 • Move your hand closer, please.
  Bạn đưa tay gần lại chút nhé. 
 • Would you like to polish the whole nail or just the tip.
  Bạn muốn sơn hết móng hay sơn đầu móng.
 • Would you like a design for your big toe?
  Bạn có muốn vẽ chút cho ngón cái không?
 • Would you like a flower, simple or busy design?
  Bạn thích hoa, đơn giản hay nhiều mà?
 • Have a look at this pattern.
  Hãy nhìn vào mẫu này xem. 
 • Don’t move your hand, please.
  Đừng di chuyển tay nhé.
 • Keep your hand still, please.
  Giữ tay nguyên nha.
 • Don’t worry, I will fix it later.
  Đừng lo, tôi sẽ sửa nó sau.
 • Now, wash your hands please.
  Bạn nhúng tay đi. 
 • It’s finished.
  Đã xong.
 • You are done.
  Bạn xong rồi đó.

2. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ngành nails cho khách hàng 

Khi đi làm nails, bạn có thể sử dụng những câu tiếng Anh giao tiếp ngành nails sau đây nhé. 

 • May I have a manicure?
  Tôi có thể làm móng chân không?
 • May I have a pedicure?
  Tôi có thể làm móng tay không?
 • I’d like to have a manicure/pedicure.
  Tôi muốn làm móng tay/móng chân.
 • I’d like my nails cut and colored please.
  Tôi muốn cắt và sơn móng tay.
 • A pedicure with red nail polish please.
  Làm móng chân và sơn màu đỏ
 • Water is good.
  Nước được rồi đó.
 • Water is too hot.
  Nước nóng quá.
 • Water is too cold.
  Nước lạnh quá nè.
 • Make it square with round corner.
  Bạn cắt móng vuông nhưng tròn ở góc nha. 
 • Only just nail file.
  Chỉ dũa móng thôi nha.
 • I’d like to have thin nails.
  Tôi muốn có móng mỏng.
 • Make it thin.
  Làm cho mỏng.
 • Make it look natural.
  Làm cho tự nhiên nha. 
 • Be gentle, please.
  Làm nhẹ nhẹ thôi nha.
 • You are too rough.
  Bạn làm mạnh tay quá đi.
 • Be more careful, please.
  Bạn làm cẩn thận hơn chút nha. 
 • It hurts!
  Úi đau! 

II. Từ vựng tiếng Anh giao tiếp ngành nails 

Nếu bạn muốn giao tiếp hiệu quả hơn thì việc học từ vựng cũng rất quan trọng đó. Kết hợp với những mẫu câu trên thì sau đây là những từ vựng tiếng Anh giao tiếp ngành nails thông dụng nhất. 

1. Từ vựng về dịch vụ trong tiếng Anh giao tiếp ngành nails 

Một số từ vựng về dịch vụ làm móng trong tiếng Anh giao tiếp ngành nails dành cho bạn:

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Nail /neil/ Móng
Toe nail /’touneil/ Móng chân
Finger nail /ˈfɪŋɡəneɪl/ Móng tay
Heel /hiːl/ Gót chân
Nail polish /ˈneɪl ˌpɑːlɪʃ/ Sơn móng tay
Nail file /neɪl/ /faɪl/ Dũa móng
Manicure /’mænikjuə/ Làm móng tay
Pedicure /ˈped.ɪ.kjʊr/ Làm móng chân
Nail clipper /neil’klipə/ Bấm móng tay
Nail art / neil ɑ:t/ Vẽ móng
Buff /bʌf/ Đánh bóng móng
Foot massage /fʊt/ /məˈsɑʒ/ Xoa bóp thư giãn chân
Hand massage /hænd/ /məˈsɑʒ/ Xoa bóp thư giãn tay
Eyelash extension /ˈaɪˌlæʃ/ /ɪkˈstɛnʃən/ Nối mi
Nail polish remover /neɪl/ /ˈpɑlɪʃ/ /rɪˈmuvər/ Tẩy sơn móng
Emery board /ˈeməi ˌbɔːrd/ Tấm bìa phủ bột mài,dũa móng
Cut down /kʌt daun/ Cắt ngắn
Around nail /ə’raundneɪl/ Móng tròn trên đầu móng
Cuticle pusher /ˈkjuːt̬ɪkəlˈpʊʃə/ Sủi da
Round nail /raʊndneɪl/ Móng tròn
Nail shape /ʃeip/: Hình dáng của móng
Oval nail /’ouvəl neɪl/: Móng hình ô-van
Square round corner /skwɛr/ /raʊnd/ /ˈkɔrnər/ Móng vuông góc tròn
Almond /ˈɑmənd/ hình bầu dục nhọn
Point (tên khác Stiletto) /pɔɪnt/ (/stəˈlɛtoʊ/) Móng mũi nhọn
Coffin (tên khác Casket) /ˈkɔfɪn/ (/ˈkæskət/) Móng 2 góc xéo, đầu bằng
Lipstick /ˈlɪpˌstɪk/ Móng hình chéo như đầu thỏi son
Square /skwɛr/ Móng hình vuông 

2. Từ vựng về dụng cụ trong tiếng Anh giao tiếp ngành nails 

Phần từ vựng này sẽ cần thiết hơn với những bạn làm nghề nails nha. 

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Nail tip /ˈneɪltɪp/ Móng típ
Nail Form /ˈneɪlfɔːrm/ Phom giấy làm móng
Nail brush /ˈneɪlbrʌʃ/ Bàn chà móng
Base coat /beɪskoʊt/ Lớp sơn lót
Top coat /tɑːpkoʊt/ Lớp sơn bóng để bảo vệ lớp sơn (sau khi sơn)
Cuticle nipper /ˈkjuː.t̬ɪkəl ˈnɪpə/ Kềm cắt da
Cuticle cream /ˈkjuː.t̬ɪkəl.kriːm/ Kem mềm da
Polish change /’pouliʃ tʃeindʤ/ Đổi nước sơn
Serum /ˈsɪrə/ Huyết thanh chăm sóc
Scrub /skrʌb/ Tẩy tế bào chết
Powder /ˈpaʊ.dɚ/ Bột
Handpiece Máy mài móng tay
Carbide /ˈkɑrˌbaɪd/ Phần đầu của máy mài móng tay
Airbrush Gun /hændpis/ Súng phun màu 
Stone /stoʊn/ Đá gắn vào móng
Charm /ʧɑrm/ Đồ trang trí gắn lên móng
Glue /glu/ Keo
Dryer /ˈdraɪər/ Máy hơ tay
Cuticle Oil /ˈkjutəkəl/ /ɔɪl/ Tinh dầu dưỡng
Cuticle Softener /ˈkjutəkəl/ /ˈsɔfənər/ Dầu bôi để làm mềm da và dễ cắt
Cuticle Scissor /ˈkjutəkəl/ /ˈsɪzər/ Kéo cắt da
Pattern /ˈpætərn/ Mẫu màu sơn hay mẫu móng 

III. Đoạn hội thoại mẫu tiếng Anh giao tiếp ngành nails

Hội thoại 1:

Customer *coming in*

Staff: Hello? How may I help you?

Customer: I’d like to have a manicure, please.

Staff: Have you made a reservation yet?

Customer: Yes. I phoned this morning. 

Staff: Could you give me your name and telephone number?

Customer: It’s Khanh, 0987654321. 

Staff: Okay. I see your reservation. Do you want anything more like back massage?

Customer: No thanks. 

Staff: Fine. Follow me please. 

Dịch hội thoại 1:

Khách hàng *đi vào cửa hàng*

Nhân viên: Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Khách hàng: Tôi muốn làm móng tay.

Nhân viên: Bạn đã đặt chỗ chưa?

Khách hàng: Rồi đó. Tôi đã gọi điện vào sáng nay.

Nhân viên: Bạn có thể cho tôi biết tên và số điện thoại của bạn được không?

Khách hàng: Khanh, 0987654321.

Nhân viên: Được rồi. Tôi đã thấy bạn đặt trước. Bạn có muốn làm gì thêm như massage lưng không?

Khách hàng: Không, cảm ơn.

Nhân viên: Tốt thôi. Đi theo tôi nhé.

Hội thoại 2:

Staff: What kind of manicure do you want?

Customer: Remove my nail polish and then I’d like my nails cut and colored please. 

Staff: Give me your hand, please. What kind of nails do you like? 

Customer: I prefer rounded nails. Make it look natural. 

Staff: Got it. Do you have any patterns? What color will you pick?

Customer: I saved some photos of the pattern. Look. 

Staff: Okay. So you want blue nails, and there are some charms on your nails like this? 

Customer: Yes. 

Staff: Put your hand in the water please. How’s the water?

Customer: Good. And be gentle, please. My nails are thin. 

Staff: Don’t worry. Keep your hand still, please.

Staff: It’s finished. Let me give you some cuticle cream. 

Customer: Thank you. 

Dịch hội thoại 2: 

Nhân viên: Bạn muốn sửa móng tay như thế nào?

Khách hàng: Xóa sơn móng tay cũ của tôi và sau đó tôi muốn cắt móng rồi sơn màu.

Nhân viên: Đưa tay cho tôi nào. Bạn thích kiểu móng nào?

Khách hàng: Tôi thích móng tay tròn. Làm cho nó trông tự nhiên vào nha.

Nhân viên: Hiểu rồi. Bạn có mẫu nào sẵn không?

Khách hàng: Tôi đã lưu một số ảnh của mẫu này. Bạn xem đi.

Nhân viên: Được rồi. Vậy, bạn muốn móng tay màu xanh biển, và có một số đồ trang trí trên móng tay của bạn như thế này?

Khách hàng: Vâng.

Nhân viên: Ngâm tay vào nước nha. Nước thế nào?

Khách hàng: Oke rồi. Và hãy nhẹ nhàng thôi nhé. Móng tay của tôi bị mỏng.

Nhân viên: Đừng lo lắng. Giữ yên bàn tay của bạn nhé.

Nhân viên: Xong rồi. Để tôi cho bạn một ít kem dưỡng viền móng.

Khách hàng: Xin cảm ơn.