Tìm Hiểu Về Sữa Oxy

Tìm hiểu cơ bản về sữa oxy trong nhuộm màu tóc
Tìm hiểu về sữa oxy Triển khai hai chiều mạnh của sữa oxy

1.Nguyên nhân pha phối

Sữa oxy nên tóc khác nhau để thay đổi nồng độ của nó , bởi tóc sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của họ về mức độ thâm nhập và mờ dần . Ví dụ , một mái tóc tự nhiên màu 3N nhưng khối lượng , màu sắc mục tiêu thử nghiệm 6R , bạn nên sử dụng dual-oxy nồng độ của sửa 9% Nhưng chất lượng là lớp biểu bì tóc tự nhiên quăn là mở , chúng tôi có thể sử dụng dual-oxy sữa 8%

2, Phương pháp chỉnh phối sữa oxy

Trả lời

0975263564

fb insta youtube tiktok